Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC05590-IBu Data

Chromosome: Chr ZW - Coordinate: Chr ZW:56298308-56302847 - Strand: -