Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC05586-IBu Data

Chromosome: Chr ZW - Coordinate: Chr ZW:55291032-55294233 - Strand: +