Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC05572-IBu Data

Chromosome: Chr ZW - Coordinate: Chr ZW:54332983-54334374 - Strand: +