Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC05497-IBu Data

Chromosome: Chr ZW - Coordinate: Chr ZW:48619180-48622391 - Strand: -