Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC05420-IBu Data

Chromosome: Chr ZW - Coordinate: Chr ZW:44686656-44693741 - Strand: -