Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC05331-IBu Data

Chromosome: Chr ZW - Coordinate: Chr ZW:41068903-41077094 - Strand: -