Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC05048-IBu Data

Chromosome: Chr ZW - Coordinate: Chr ZW:29533074-29537924 - Strand: +