Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC05018-IBu Data

Chromosome: Chr ZW - Coordinate: Chr ZW:27837442-27840285 - Strand: -