Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC04882-IBu Data

Chromosome: Chr ZW - Coordinate: Chr ZW:18925820-18931270 - Strand: -