Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC04553-IBu Data

Chromosome: Chr ZW - Coordinate: Chr ZW:6586756-6588271 - Strand: +