Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC04504-IBu Data

Chromosome: Chr ZW - Coordinate: Chr ZW:4404554-4411995 - Strand: -