Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC04148-IBu Data

Chromosome: Chr 6 - Coordinate: Chr 6:11325403-11328742 - Strand: +