Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC04094-IBu Data

Chromosome: Chr 6 - Coordinate: Chr 6:8619340-8620786 - Strand: +