Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC04077-IBu Data

Chromosome: Chr 6 - Coordinate: Chr 6:7690021-7691046 - Strand: +