Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC04063-IBu Data

Chromosome: Chr 6 - Coordinate: Chr 6:6846458-6852207 - Strand: -