Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC04001-IBu Data

Chromosome: Chr 6 - Coordinate: Chr 6:4429773-4437825 - Strand: +