Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC03700-IBu Data

Chromosome: Chr 4 - Coordinate: Chr 4:30684458-30689824 - Strand: -