Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC03684-IBu Data

Chromosome: Chr 4 - Coordinate: Chr 4:28427392-28428201 - Strand: +