Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC03631-IBu Data

Chromosome: Chr 4 - Coordinate: Chr 4:26554129-26556555 - Strand: +