Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC03433-IBu Data

Chromosome: Chr 4 - Coordinate: Chr 4:17473953-17485573 - Strand: -