Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC03347-IBu Data

Chromosome: Chr 4 - Coordinate: Chr 4:12828282-12844821 - Strand: -