Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC03110-IBu Data

Chromosome: Chr 4 - Coordinate: Chr 4:4261358-4262105 - Strand: +