Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC03062-IBu Data

Chromosome: Chr 4 - Coordinate: Chr 4:1591064-1598491 - Strand: +