Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC02709-IBu Data

Chromosome: Chr 3 - Coordinate: Chr 3:13716349-13717180 - Strand: +