Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC02706-IBu Data

Chromosome: Chr 3 - Coordinate: Chr 3:13260903-13264447 - Strand: +