Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC02547-IBu Data

Chromosome: Chr 3 - Coordinate: Chr 3:6327127-6329721 - Strand: +