Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC01888-IBu Data

Chromosome: Chr 2 - Coordinate: Chr 2:14798510-14800611 - Strand: +