Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC01824-IBu Data

Chromosome: Chr 2 - Coordinate: Chr 2:11604049-11606305 - Strand: -