Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC01483-IBu Data

Chromosome: Chr 1 - Coordinate: Chr 1:64329686-64333409 - Strand: -