Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC01341-IBu Data

Chromosome: Chr 1 - Coordinate: Chr 1:55568627-55571430 - Strand: +