Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC00917-IBu Data

Chromosome: Chr 1 - Coordinate: Chr 1:37104043-37129915 - Strand: +