Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC00763-IBu Data

Chromosome: Chr 1 - Coordinate: Chr 1:33926971-33950380 - Strand: -