Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC00195-IBu Data

Chromosome: Chr 1 - Coordinate: Chr 1:11765179-11766826 - Strand: -