Schistosoma mansoni lncRNAs Database


SmLINC00092-IBu Data

Chromosome: Chr 1 - Coordinate: Chr 1:7638746-7669362 - Strand: -